Skip to main content

[en] Knowledge Center

Zaloguj

Aby zarejestrować się w rozwiązaniu RamBase, wprowadź frazę Rambase.net na pasku adresu przeglądarki. Rozwiązanie RamBase jest zgodne z przeglądarkami Chrome i Microsoft Edge.

Sign_in_1.jpg
  1. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Twoja nazwa użytkownika składa się z numeru identyfikacyjnego dostarczonego przez zespół RamBase i Twoich inicjałów.

  2. Wybierz opcję Zaloguj. Jeśli zalogujesz się z bezpiecznej strefy, logowanie będzie pomyślne.

Logowanie spoza bezpiecznej strefy

Bezpieczne strefy są wyznaczane przynajmniej jednym adresem IP należącym do biura lub miejsca pracy. Jeśli zalogujesz się spoza bezpiecznej strefy, wyświetlony zostanie monit o czasowe hasło jednorazowe (CHJE). Aby wygenerować kody do logowania w przypadku logowania z niezaufanych sieci, skorzystaj z aplikacji uwierzytelniającej innej firmy, np. Microsoft lub Google Authenticator. Dostawa e-mail będzie obsługiwana jako dodatkowa metoda dostawy w przypadku niedostępności aplikacji.

Po zalogowaniu się z niezaufanej sieci przy użyciu hasła jednorazowego SMS (HJE) wyświetlony zostanie poniższy ekran umożliwiający konfigurację CHJE.

TOTP_1.jpg

[en] Change password/ Forgot password

  • [en] Change password: Click the Change password link. Enter new password (minimum 16 characters).

  • [en] Forgot password: Click the Forgot password link and type username when prompted. An e-mail with instructions on how to set a new password will be sent to the registered e-mail address.