Skip to main content

[en] Knowledge Center

Wycena wynajmu

Proces wyceny można zdefiniować jako proces, w którym ustala się z nabywcą – jeśli nie ma jeszcze umów lub zobowiązań umownych – cenę, czas dostawy, warunki płatności i strukturę produktu.

Proces wyceny może prowadzić do:

  • Pojedyncza transakcja na uzgodnionych warunkach.

  • Umowa na uzgodnionych warunkach w zdefiniowanym okresie.

  • Odrzucona oferta złożona nabywcy.

To naturalne, że niektóre typy produktów mają stałą cenę niezależną od kupującego, a innym nabywcom proponuje się ustaloną cenę za określone typy produktów. Oferowanie różnych cen w zależności od produktu i nabywcy jest standardową praktyką. Głównym powodem jest fakt, że niektórzy nabywcy są więksi i oczekują cen umownych na większy asortyment produktów, a mniejsi nabywcy wolą otrzymywać oferty cenowe dla poszczególnych przypadków, w zależności od wymogów ustalonych przez swoich dostawców. Jest to standardowa praktyka w różnych branżach.

Przykładem może być duża firma, która chce zawrzeć umowę z określoną ceną, warunkami płatności i warunkami dostawy. Za przykład może posłużyć branża wynajmu samochodów. Firma przeznaczyła 10 aut dla dużego nabywcy, aby zagwarantować dostępność przez cały czas i ustaliła cenę za każdy dzień. W takich przypadkach nie będzie konieczności korzystania z procesu wyceny w systemie ERP, ponieważ można przejść bezpośrednio do zamówienia sprzedaży. Można również bezpośrednio zarejestrować umowę i pobrać z niej zamówienie.

W innych przypadkach, gdy nabywca ma niższy priorytet lub potrzebuje spersonalizowanych produktów, należy skorzystać z procesu wyceny. Ten proces zwykle rozpoczyna się od zapytania ofertowego, w którym nabywca sprawdza dostępność surowców, cenę surowców, istniejące zamówienia itp. Jest to dialog z kupującym, w którym warunki i ceny są ustalane na podstawie priorytetu nabywcy.

Po złożeniu oferty kupującemu rozpoczyna się okres, w którym może on zaakceptować lub odrzucić ofertę. Okres ten jest zwykle ustalany przez sprzedającego i ograniczony do minimum. Oferty otwarte przez dłuższy czas mogą negatywnie wpłynąć na prognozę i oczekiwany dochód sprzedających, zwłaszcza, jeśli oferta zostanie odrzucona, ponieważ zajmuje zasoby przez długi czas. Wszelkie kolejne umowy dotyczące zmian ofert i akceptacji są rejestrowane w systemie ERP, najczęściej w formie nowej oferty.

Zadania związane z tym procesem

  • Utwórz ofertę – utwórz jednorazową ofertę na produkt w określonej ilości, z określoną ceną i czasem dostawy.

  • Wyślij ofertę – wyślij ofertę do jednego lub kilku odbiorców e-mailem lub w formie wydruku.

  • Utwórz ofertę umowy – utwórz ofertę dotyczącą produktu na określoną ilość, cenę, czas dostawy i na określony okres.

  • Monitoruj ofertę – śledź zmiany statusu, gdy zbliża się data ważności lub wyślij łącze do dokumentu w programie Outlook.

  • Zmień ofertę – po odbyciu negocjacji z nabywcą utwórz nową wersję oferty.

  • Oznacz oferty – oznacz oferty jako utracone lub wygrane. Jeśli oferta zostanie utracona, zarejestruj przyczynę utraty i zarchiwizuj ofertę. Jeśli oferta zostanie wygrana, zarejestruj zamówienie i zarchiwizuj ofertę.