Skip to main content

[en] Knowledge Center

Projekt (PRJ)

Aplikacja Projekt (PRJ) wyświetla listę i zawiera informacje o wszystkich projektach w firmie. Celem aplikacji PRJ, jako wymiaru konta, jest możliwość wyświetlania zestawienia dochodów, specyfikacji kosztów i innych raportów finansowych z różnych projektów. W RamBase PRJ wykorzystuje się również do połączenia aktywów z poszczególnymi projektami.

Przykłady, w których wymiar projektu może być korzystny, to sytuacje, gdy trzeba obliczyć rzeczywisty zysk z dużej dostawy, dla której dochód jest pobrany z oferty lub gdy chcesz śledzić koszty rozwoju w realizacji projektu inwestycji.