Skip to main content

[en] Knowledge Center

Wprowadzenie do RamBase

Rozwiązanie RamBase to wysoce zintegrowane oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Aby korzystać z rozwiązania RamBase, nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania na komputerze. Wystarczy połączenie z Internetem i przeglądarka. Możesz otworzyć rozwiązanie RamBase i uzyskać dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. Różne moduły rozwiązania RamBase, takie jak Sprzedaż, Produkcja, Zakupy, Wysyłka, Finanse itp., umożliwiają zarządzanie procesami biznesowymi w czasie rzeczywistym poprzez wykorzystywanie interfejsów API, integracji, pulpitów nawigacyjnych, automatyzacji i wbudowanej inteligencji do tworzenia, wyświetlania oraz wykonywania działań biznesowych i przepływów pracy, dzięki którym Twoja firma będzie działała wyjątkowo sprawnie.

Sprawna integracja funkcjonalnych obszarów biznesowych w RamBase umożliwia wdrożenie elastycznego i otwartego podejścia do zarządzania kluczowymi procesami i danymi firmy. Każdy pracownik w organizacji może pracować na danych w bazie danych ERP w chmurze. Dzięki temu dane firmy są scentralizowane i powszechnie dostępne dla wskazanych ról oraz osób o odpowiednich uprawnieniach.

Oprogramowanie RamBase jest sprzedawane jako rozwiązanie SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), co umożliwia wszystkim użytkownikom dostęp do danych biznesowych w tym samym czasie z dowolnej lokalizacji. Rozwiązanie RamBase i jego bazy danych są przechowywane na serwerach, których kopie zapasowe powstają 10 razy na sekundę. Rozwiązanie RamBase jest obsługiwane przez centrum danych poziomu 4 znajdujące się wewnątrz góry w centrum danych Hatteland. Pracownicy czuwają nad centrum danych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Centrum danych nie tylko spełnia, ale i wykracza poza wymogi norm RODO (UE) – SOX - ISO27001 oraz MIL STD (285) - 2204.2.4 / SHOPCV / P-82. Dzięki temu rozwiązanie RamBase ERP gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, integralności, dostępności i niezawodności.

Rozwiązanie RamBase wyposażono w poniższe wysoce zintegrowane moduły funkcjonalne

 • Zarządzanie relacjami z dostawcą (CRM)

 • Sprzedaż

 • Zaopatrzenie

 • Logistyka

 • Produkcja

 • Aukcja

 • Serwis

 • Wynajem

 • Finanse

 • Produkt

 • Współpraca

 • Kadry

 • Zarządzanie jakością

 • Administracja