Skip to main content

[en] Knowledge Center

Portal Dostawca

Portal Dostawca RamBase to portal, gdzie dostawca może się logować i potwierdzać zamówienia zakupu oraz sprawdzać szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zakupu (SPO), w tym warunki dostawy i inne.

Strona główna portalu oferuje dwie możliwości:

  1. Zamówienia oczekujące na potwierdzenie – tutaj możesz zmienić określone informacje dotyczące zamówienia i je potwierdzić.

  2. Potwierdzone zamówienia zakupu – tutaj możesz wyświetlić zaktualizowane informacje dotyczące już potwierdzonych zamówień.