Skip to main content

[en] Knowledge Center

Raporty zaopatrzenia

Zaniedbanie monitorowania obszaru zaopatrzenia może mieć negatywny wpływ na wyniki firmy. Proces zaopatrzenia ma kluczowe znaczenie dla wykrywania rozbieżności i wprowadzania koniecznych środków zaradczych.

Dane wyjściowe z raportowania zaopatrzenia

  1. Zaległości dostawcy są monitorowane.

  2. Rozliczenia dostawcy są monitorowane.

  3. Księgowania dostawcy są monitorowane.

  4. Zapytania/oferty dostawcy są monitorowane.

Każda firma powinna poświęcić odpowiednią ilość czasu i zasobów na monitorowanie procedur związanych z każdym obszarem jej działalności. Skupienie się na możliwościach poprawy i środkach do wykorzystania tych możliwości w większości przypadków będzie skutkować większymi zyskami lub większym udziałem w rynku. Jasne procedury obsługi zaległości, rozliczeń, księgowań i zapytań dostawcy przyniosą korzyści dostawcy i nabywcy.

Zadania, które obejmuje ten proces

  • Raportowanie kierownictwu / monitorowanie kluczowych danych liczbowych

    Istnieje wiele typów raportów, które powinny być monitorowane przez kierownictwo, takie jak raporty dotyczące zaległości, księgowań, rozliczeń i ofert.