Skip to main content

[en] Knowledge Center

Logistyka

clip1165.jpg

Logistykę można zdefiniować jako proces, w którym towary przepływają pomiędzy miejscem pochodzenia a miejscem konsumpcji.

Dane wyjściowe z procesu logistyki

 1. Odbiór, pobranie i wysyłka fizycznych pozycji.

 2. Dystrybucja i obsługa informacji i zasobów.

Proces logistyki obsługuje wszystkie te zadania, gdy towary lub zasoby mają zostać przetransportowane ze źródła pochodzenia do źródła konsumpcji. Przepływ informacji pomiędzy tymi dwoma źródłami może być ogromny i w takich przypadkach oprogramowanie ERP zajmie się integracją informacji z fizycznymi pozycjami. Głównym celem stron zaangażowanych w logistykę jest zawsze wykorzystanie minimum zasobów, które są wymagane do obsługi różnych przepływów. Wymogi takie jak odbiór towarów, sprawdzenia, zapewnienie jakości, pobranie towarów i wysyłka muszą być wykonywane, rejestrowane i dokumentowane w najbardziej prawidłowy sposób.

Zadania, które obejmuje ten proces

 1. Odbiór towarów związanych z zamówieniami zakupu

  Towary transportowane i dostarczane do magazynu muszą być zarejestrowane i udokumentowane jako odebrane.

 2. Sprawdzanie odebranych towarów

  Odebrane towary mogą zostać sprawdzone i zaakceptowane przed wprowadzeniem do stanu magazynowego.

 3. Pobieranie towarów powiązanych z awizami wysyłki

  Towary do wysłania muszą zostać pobrane i wyrejestrowane ze stanu magazynowego.

 4. Zakańczanie wysyłki towarów

  Towary, które zostały pobrane do wysłania, mogą wymagać zmierzenia, zważenia, zapakowania i zarejestrowania zgodnie z numerem śledzenia spedytora.

 5. Odprawa celna

  Towary wychodzące za granicę mogą wymagać odprawy celnej.

 6. Obsługa przesunięć stanu magazynowego pomiędzy magazynami

  Przenoszenie towarów pomiędzy magazynami może wymagać wyrejestrowania ze stanu magazynowego i zarejestrowania w nowej lokalizacji magazynowej.

 7. Obsługa odchyleń

  Towary, które nie przeszły kontroli lub później zauważono, że są zepsute, stwierdzono ich brak lub zarejestrowano ich nieprawidłową ilość, wymagają podjęcia działania.

 8. Raportowanie Faza analizy wymaga informacji w postaci raportów i statystyk, aby móc skutecznie monitorować dostawców, nabywców i magazyn.