Skip to main content

[en] Knowledge Center

Serwis

Serwis można zdefiniować jako proces wykonywany regularnie lub jednorazowo w celu konserwacji i naprawy fizycznych produktów.

Proces serwisu może prowadzić do

 1. Wykonany serwis konserwacyjny jednego lub kilku produktów.

 2. Wykonany serwis w związku z zamówieniem sprzedaży.

 3. Wykonany serwis w związku z zamówieniem wynajmu.

Zlecenie serwisowe jest najczęściej inicjowane przez zamówienie nabywcy, na przykład jeśli wymaga wykonania serwisu w swoim samochodzie. W innych sytuacjach zapotrzebowania serwisowe są inicjowane z magazynu należącego do nabywcy, na przykład, gdy menadżer magazynu lub produktu chce przeprowadzać regularną konserwację produktów lub towarów przez długi czas. Niektóre towary lub produkty wymagają regularnego przeprowadzania serwisu, aby zachować certyfikację. Znów za przykład może posłużyć firma wynajmująca pojazdy, która musi co roku przeprowadzać serwis i certyfikować wynajmowane pojazdy, aby zachować certyfikację UE.

Zadania istotne dla tego modułu

 1. Tworzenie zlecenia serwisowego

  Zapytania i zamówienia od nabywców i/lub magazynu muszą być przetwarzane i rejestrowane.

 2. Planowanie serwisu

  Serwis musi zostać zaplanowany w odniesieniu do czasu serwisu, wykorzystania czasu i zasobów. Potwierdzenie jest wysyłane do nabywcy.

 3. Przeprowadzanie serwisu

  Wykonywanie danego zlecenia serwisowego

 4. Obsługa dokumentacji serwisowej

  Po wykonaniu serwisu do faktury można dołączyć dokumentację.

 5. Raportowanie

  Statystyki i kluczowe dane liczbowe.