Skip to main content

[en] Knowledge Center

Wynajem

Wynajem lub wypożyczenie to transakcja umowna, w ramach której dokonuje się płatności za tymczasowe korzystanie z towarów lub usług będących własnością innej strony. Jeśli coś jest wynajmowane na okres dłuższy niż rok, jest to leasing.

Proces wynajmu może prowadzić do:

 • Towary wynajęte na krótki okres.

 • Towary wynajęte na dłuższy okres (leasing).

 • Wynajęte towary zostały wykupione (sprzedaż na stałe).

Głównymi powodami, dla których ktoś decyduje się na wynajem a nie na kupno, mogą być: mniejsze ryzyko finansowe, niewystarczająca płynność, fakt, że określone towary są potrzebne tylko na krótki czas lub chęć się uniknięcia kosztów konserwacji. Do największych branż związanych z wynajmem towarów i/lub usług zalicza się transport (samochody, motocykle, łodzie), nieruchomości (domy, mieszkania, budynki przemysłowe) i narzędzia specjalistyczne.

Zadania istotne dla działalności związanej z wynajmem mogą obejmować:

 • Definiowanie asortymentu produktów – asortyment produktów musi zostać zdefiniowany, aby firma miała całkowity przegląd bieżącego stanu magazynowego.

 • Odbieranie i przetwarzanie żądań nabywców – żądania nabywców muszą być przetwarzane i monitorowane.

 • Zakończone zamówienia– nabywcy będą stale składać zamówienia, które muszą zostać przetworzone i zakończone.

 • Wysyłka towarów – potwierdzone zamówienia będą skutkować koniecznością wysyłki towarów z magazynu. Logistyka musi być monitorowana.

 • Fakturowanie – wszystkie wynajmowane towary muszą zostać odpowiednio zafakturowane. This also applies for goods that may have been.

 • Obsługa odchyleń – towary zwracane przez nabywców muszą zostać ponownie wprowadzone do magazynu wraz z towarzyszącą im logistyką.

 • Wycena towarów – wszystkie towary muszą mieć cenę lub ceny, które należy zdefiniować i wprowadzić.

 • Monitorowanie – etap analizy wymaga dostarczenia informacji w postaci raportów i statystyk, aby skutecznie monitorować nabywców i umowy.