Skip to main content

[en] Knowledge Center

Zaopatrzenie

clip1160.jpg

Zaopatrzenie można zdefiniować jako proces, w którym firma kupuje jeden lub kilka produktów, a produkty są definiowane jako towary lub usługi.

Dane wyjściowe z procesu zaopatrzenia

 1. Jednorazowy zakup produktu.

 2. Zakup produktów wynikający z umowy.

Zakup towarów rozpoczyna się od zapotrzebowania w stanie magazynowym lub wymogu zrealizowania zamówienia nabywcy lub zamówienia produkcyjnego. Proces zaopatrzenia to ogromna interakcja logistyczna, która często pobiera swoje zapotrzebowania z innych części łańcucha wartości. Na przykład jeśli zakupu należy dokonać jak najszybciej, warunki często będą się znacznie różnić od tych dla powtarzalnych zakupów wynikających z umowy.

Zadania, które obejmuje ten proces

 1. Zachowywanie dostawców

  Dostawcy muszą zostać zdefiniowani i być obsługiwani jako dostawcy oraz muszą mieć przypisane osoby do kontaktu, warunki, umowy itd.    

 2. Odbieranie i przetwarzanie zapytań zakupu

  Zapotrzebowania zakupu otrzymane od kierownika sklepu, z terminarza produktu, od osoby odpowiedzialnej po stronie nabywcy lub z innych źródeł muszą zostać przetworzone i być monitorowane poprzez obsługę żądań.

 3. Realizowanie zamówień

  Dostawcy monitorują zapytania, a kupujący składają zamówienia, które należy przetworzyć i zrealizować.

 4. Obsługa warunków umownych i umów

  Niektóre produkty lub dostawcy są wybierani częściej niż inni i dlatego można dla niech zarejestrować warunki umowne i umowy.

 5. Raportowanie

  Etap analizy wymaga dostarczenia informacji w postaci raportów i statystyk, aby skutecznie monitorować nabywców i umowy.