Skip to main content

[en] Knowledge Center

Aktywowanie planu wynajmu

Dokument plan faktur cyklicznych (COP) zawiera wszystkie informacje dotyczące procesu wynajmu.

clip0297.jpg

Jeśli ustawienie użytkownika nie zezwala na automatyczną aktywację po ustawieniu dokumentu awiza wysyłki (CSA) w statusie ST:4, należy go aktywować ręcznie z dokumentu COP.

Aby ręcznie aktywować wszystkie pozycje w planie wynajmu, kliknij znajdującą się na środku ekranu ikonę Odtwórz.

Po wykonaniu dowolnej z tych akcji pojawi się okno podręczne o nazwie Zmień status faktury. Pola kalendarza umożliwiają edycję dat podlegających opłacie za pomocą pól Do i Od. Status faktury daje możliwość wybrania spośród trzech opcji: nd., podlega opłacie i nie podlega opłacie. Jeśli dany okres nie podlega opłacie, musisz dodać wiadomość w polu Wiadomość. Opcja, której należy użyć, jeśli chcesz aktywować wykonalny okres wynajmu, to Podlega opłacie. Spowoduje to aktywowanie planu, a ikona Odtwórz zmieni się na ikonę Zatrzymaj, której używa się, gdy plan wynajmu musi zostać zatrzymany z jakiegoś powodu.