Skip to main content

[en] Knowledge Center

Struktura dokumentu

Rozwiązanie RamBase stworzono z myślą o przepływie dokumentów, a ich unikalna struktura od samego początku była rdzeniem produktu. Rozwiązanie RamBase różni się od innych systemów ERP tym, że skupia się ono na dokumentach, a przez to gwarantuje wysoką jakość obsługi przepływów pracy i łańcucha wartości.

clip0880.jpg

Każdy może używać systemu RamBase na swój sposób, zależnie od stanowiska w łańcuchu wartości oraz zakresu obowiązków. Większość osób musi znać jedynie ułamek wszystkich modułów i funkcji rozwiązania RamBase.

clip0879.jpg

System pomaga utrzymywać dane w porządku i ułatwia do nich dostęp. Dodatkowo dane dokumentów można śledzić według przypisanych do nich dat oraz imion i nazwisk pracowników.