Skip to main content

[en] Knowledge Center

Obsługa zamówień

clip1164.jpg

Łącze do interakcji

Proces obsługi zamówień można zdefiniować jako proces, gdzie potwierdza się, a nie negocjuje, cenę, warunki dostawy, warunki płatności, zapasy i ilość.

Dane wyjściowe z procesu zamówienia

 1. Jednorazowy zakup z potwierdzonymi warunkami.

 2. Zakup wynikający z umowy.

 3. Anulowany zakup ze wstępnie potwierdzonymi warunkami.

 4. Monitorowanie potwierdzonych, niedostarczonych zamówień.

Proces zamówienia pochodzący z procesu wyceny zawiera głównie uzgodnione warunki. Warunki zostały omówione, a strony je zaakceptowały. Proces zamówienia, który wymaga potwierdzenia zamówienia, można uznać za prawnie wiążący. W tym momencie możesz uwzględnić zamówienie w dokumentacji finansowej firmy pod kątem przewidywanych przyszłych kosztów.

Proces zamówienia może również rozpocząć bez wychodzenia z procesu wyceny. Może to wynikać z faktu, że zamówienie jest niewielkie lub sprzedawana część ma umowę z warunkami, które należy zastosować we wszystkich transakcjach, taka jak zakupy ze sklepu internetowego. Te umowy mogą być pisemne lub ustne, z warunkami, takimi jak czas dostawy i cena uzgodnione i wprowadzone we wszystkich transakcjach. Warunki umowne są często wymagane przez kupujących reprezentujących duże firmy.

Oprócz kilku innych zadań w procesie zamawiania, należy wspomnieć o zadaniach, w których należy monitorować potwierdzone ale niedostarczone zamówienia. Obsługujesz zaległości dostawcy, które można zdefiniować jako to, co dostawcy są winni firmie kupującego. W ramach tego zadania można monitorować zaległości dostawcy na podstawie zapytań lub wewnętrznych procedur. Na przykład pobranie potwierdzonych dat od dostawcy/produkcji kontroluje, czy zamówienia są dostarczane zgodnie z potwierdzoną datą lub następuje próba przyśpieszenia zamówienia zakupu / produkcji, jeśli data żądana przez nabywców nie została spełniona.

Dobre procedury wewnętrzne monitorowania zaległości dostawcy mają kluczowe znaczenie. Jeśli dostawcy rzadko dostarczają towary na czas, firma reprezentowana przez kupującego nie będzie w stanie wywiązać się z dostawy na czas. Można to skorygować, ściśle monitorując zaległości w celu uniknięcia rozbieżności.

Zamówienie dostawcy można, jak każdy inny proces, anulować do pewnego momentu.

Zadania, które obejmuje ten proces

 1. Wysyłanie zamówienia zakupu

  Wyślij zamówienie zakupu do jednego lub kilku odbiorców e-mailem lub w formie wydruku.

 2. Przydzielanie towarów

  Zapewnienie optymalnego przydzielania do nabywcy lub zleceń produkcyjnych w zależności od tego, kiedy towary są wymagane.

 3. Monitorowanie zaległości dostawcy

  Nawet jeśli zamówienie jest już potwierdzone, może nie być dostarczone na czas i musi być zmienione.

 4. Zmiana zamówienia

  Po otrzymaniu zapytania i w porozumieniu z dostawcą utwórz nową wersję zamówienia zakupu.