Skip to main content

[en] Knowledge Center

Zmiana języka w rozwiązaniu RamBase

  1. Kliknij opcję Rambase_Profile_Icon.png w prawym górnym rogu, aby zmienić język.

  2. Wybierz wymagany język w sekcji Zmień język

Change_language.jpg