Skip to main content

[en] Knowledge Center

Usługa wiadomości wewnętrznych (UWM)

Usługa wiadomości wewnętrznych (UWM) służy do wysyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami RamBase.

clip0450.jpg

W menu Skrzynka odbiorcza znajdziesz wszystkie odebrane wiadomości, a w menu Skrzynka nadawczaznajdziesz wszystkie wysłane wiadomości. W menu Wersje robocze znajdziesz utworzone, ale niewysłane wiadomości. Możesz filtrować wyświetlane treści, używając przycisków radiowych u dołu okna.

Wysyłanie wiadomości wewnętrznej

Aby wysłać wiadomość wewnętrzną

  1. W menu RamBase wybierz kolejno opcje Współpraca>Notatki i wiadomości>Wiadomości, aby otworzyć UWM. Możesz także nacisnąć klawisz F8 lub przycisk Envelope_Icon.svg na pasku narzędzi.

  2. Kliknij ikonę Utwórz nową wiadomość, aby otworzyć wyskakujące okienko wiadomości.

  3. Wybierz odbiorcę w sekcji Wybierz osobę. Wprowadź imię i nazwisko osoby, po czym kliknij strzałkę, aby wyszukać adres e-mail.

  4. Wprowadź wiadomość w polu Wiadomość, a następnie kliknij opcję Wyślij.

  5. Możesz także wysłać wiadomość do grupy osób. Instrukcje znajdziesz tutaj: Send Internal Messages to a Group (GRP).Send Internal Messages to a Group (GRP)

Wysyłanie łącza przez e-mail

Aby wysłać łącze do wiadomości pocztą elektroniczną:

  1. Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu działań, i wybierz opcję Wyślij łącze przez e-mail.

  2. Spowoduje to otwarcie domyślnego klienta poczty e-mail z łączem do wiadomości oraz ID dokumentu w sekcji tematu.

  3. Wyślij e-mail.