Skip to main content

[en] Knowledge Center

Polityka haseł

Zmiana hasła

  1. Kliknij łącze Zmień hasło.

    1. Wprowadź nowe hasło. Musi zawierać co najmniej 16 znaków.

  2. Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij łącze Nie pamiętam hasła i wprowadź swoją nazwę użytkownika po wyświetleniu się stosownego monitu. Otrzymasz wiadomość e-mail, dzięki której utworzysz nowe hasło.