Skip to main content

[en] Knowledge Center

Kody statusu i cykl życia dokumentu

Kody statusu są załączane do dokumentów w ich cyklu życia oraz stale pokazują bieżący status dokumentów. Większość aplikacji jest używana jako lista robocza terminarza produkcji, klienta lub operatora wysyłki, do filtrowania dokumentów i transakcji na podstawie kodów statusu.

Na przykład pozycja Zamówienie sprzedaży jest gotowa do wysyłki, gdy osiągnie status 8. Aplikacja, z której operator wysyłki ma podgląd wszystkich zamówień gotowych do przetworzenia wysyłki zawiera wszystkie pozycje z zamówienia klienta o statusie 8.

Poniższa ilustracja przedstawia różne kody statusu używane w rozwiązaniu RamBase.

clip0864.jpg