Skip to main content

[en] Knowledge Center

Wycena sprzedaży

clip1158.jpg

Łącze do interakcji

Wycena to proces, w którym ustala się z nabywcą – jeśli nie ma jeszcze umów lub zobowiązań umownych – cenę, czas dostawy, warunki płatności i specyfikację produktu.

Dane wyjściowe procesu wyceny

 1. Pojedyncza transakcja na uzgodnionych warunkach.

 2. Umowa na uzgodnione warunki w zdefiniowanym okresie.

 3. Odrzucona oferta złożona nabywcy.

Niektóre produkty mają stałą cenę niezależną od nabywcy, a innym nabywcom proponuje się ustaloną cenę za określone produkty. Oferowanie różnych cen w zależności od produktu i nabywcy jest standardową praktyką w niektórych branżach. Głównym powodem jest fakt, że niektórzy nabywcy są więksi i oczekują cen umownych na większy asortyment produktów, a mniejsi nabywcy wolą otrzymywać oferty cenowe dla poszczególnych przypadków lub kupują produkty w standardowych cenach sprzedaży.

Ten proces zwykle rozpoczyna się od zapytania ofertowego, w którym gromadzi się informacje związane z ceną i dostępnością, a które stanowi podstawę oferty.

Po złożeniu oferty nabywcy rozpoczyna się okres, w którym może on zaakceptować lub odrzucić ofertę. Wszystkie negocjacje dotyczące ceny i/lub warunków oraz informacje dotyczące akceptacji i odrzucenia oferty są rejestrowane w systemie ERP.

Zadania, które obejmuje ten proces

 1. Otrzymanie zapytania ofertowego

  Zapytanie ofertowe jest otrzymywane od nabywcy.

 2. Tworzenie oferty

  Utwórz jednorazową ofertę na produkt w określonej ilości, z określoną ceną i czasem dostawy.

 3. Wysyłanie oferty

  Wyślij ofertę do jednego lub kilku odbiorców e-mailem lub w formie wydruku.

 4. Tworzenie oferty zamówienia

  Utwórz ofertę dotyczącą produktu na określoną ilość, cenę, czas dostawy i na określony okres.

 5. Monitorowanie oferty

  Śledź zmiany statusu w miarę zbliżania się terminu ważności.

 6. Zmiana oferty

  Po odbyciu negocjacji z nabywcą utwórz nową wersję oferty.

 7. Oznaczanie utraconych ofert

  Utracone oferty są oznaczone. Zarejestruj przyczynę utraty i zarchiwizuj ofertę.