Skip to main content

[en] Knowledge Center

Subskrypcje

Proces subskrypcji można zdefiniować jako proces, w którym coś jest sprzedawane na zasadzie subskrypcji. Subskrybenci zamawiają towary automatycznie, chyba że z wyprzedzeniem anulują subskrypcję.

Dane wyjściowe procesu subskrypcji

 • Umowa sprzedaży na uzgodnionych warunkach w określonym terminie.

 • Odrzucona sprzedaż przedstawiona nabywcy.

Przykładami sprzedaży subskrypcyjnej są książki sprzedawane w klubie książki, znaczki sprzedawane w klubie filatelistycznym lub czasopisma od wydawcy.

Subskrypcja jest często ograniczona do okresu, w którym subskrybent jest nagradzany za zobowiązanie w określonym okresie.

Zadania związane z tym procesem

 • Tworzenie subskrypcji

  Ustaw warunki subskrypcji, takie jak okres, członkostwo i częstotliwość.

 • Tworzenie ofert dotyczących subskrypcji

  Oferty dotyczące subskrypcji mogą być wysyłane wszystkim subskrybentom.

 • Tworzenie zamówień subskrypcji

  Zamówienia będą tworzone automatycznie, jeśli nie zostaną anulowane z wyprzedzeniem przez subskrybenta.

 • Zachowywanie subskrybentów

  Subskrybenci rejestrują się i wyrejestrowują się. Ten przegląd musi być zachowywany.