Skip to main content

[en] Knowledge Center

Raportowanie sprzedaży

Jeśli sprzedaż nie będzie monitorowana, zapasy szybko się wyczerpią. Ten proces ma kluczowe znaczenie dla wykrywania rozbieżności i wprowadzania koniecznych środków.

Dane wyjściowe z procesu raportowania sprzedaży

  1. Zaległości nabywcy są monitorowane.

  2. Rozliczenia nabywcy są monitorowane.

  3. Księgowania nabywcy są monitorowane.

  4. Zapytania/oferty nabywcy są monitorowane.

Warto poświęcić odpowiednia ilość czasu i zasobów na monitorowanie procedur związanych z każdym obszarem działalności Twojej firmy. Skupienie się na ulepszeniach spowoduje w większości przypadków większe zyski lub większy udział w rynku. Jasne procedury obsługi zaległości, rozliczeń, księgowań i zapytań nabywcy przyniosą korzyści nabywcy i sprzedawcy.

Zadania, które obejmuje ten proces

  • Raportowanie kierownictwu / monitorowanie kluczowych danych liczbowych Istnieje wiele typów raportów, które powinny być monitorowane przez kierownictwo, takie jak raporty dotyczące zaległości, księgowań, rozliczeń i ofert.