Skip to main content

[en] Knowledge Center

Obsługa zamówień

clip1159.jpg

Użyj procesu obsługi zamówień, aby określić cenę, czas dostawy, warunki płatności, zapasy i ilości wymagane dla zamówienia.

Wyniki

  • Pojedyncza sprzedaż z wzajemnie uzgodnionymi, potwierdzonymi warunkami.

  • Zakontraktowana, cykliczna sprzedaż.

  • Anulowana sprzedaż z wzajemnie uzgodnionymi, potwierdzonymi warunkami.

  • Śledzenie zatwierdzonych, niedostarczonych zamówień w zaległościach nabywcy.

Zamówienie, które pochodzi z oferty cenowej, zwykle zawiera uzgodnione warunki, które zostały wynegocjowane pomiędzy Tobą a nabywcą. Zamówienie, które wymaga Twojego potwierdzenia wobec nabywcy, może być prawnie wiążące. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia możesz dodać wartość tego zamówienia do prognoz przychodu firmy.

Zamówienie można również wygenerować bez wcześniejszej oferty cenowej. Może tak być w przypadku małych zamówień lub gdy nabywca już wcześniej uzgodnił warunki, które mają być stosowane do wszystkich zamówień, na przykład zakupów w sklepie internetowym. Takie umowy, zawierające uzgodnione warunki takie jak termin dostawy i cena, mogą być pisemne lub ustne. Takie rozwiązanie skraca czas dostawy i zmniejsza koszty ogólne związane z administracją.

Oprócz innych zadań w procesie zamawiania należy również śledzić zatwierdzone, ale jeszcze niedostarczone zamówienia. To są zaległości nabywcy. W ramach tego zadania można śledzić zaległości nabywcy na podstawie żądań lub wewnętrznych procedur. Na przykład uzyskaj zatwierdzone daty od dostawców i/lub produkcji, upewniając się, że zamówienia są dostarczane zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami lub spróbuj przyspieszyć zamówienia zakupu/produkcję, jeśli data oczekiwana przez nabywcę nie została dotrzymana.

Okresowo śledź zaległości nabywcy, aby zmniejszyć opóźnienia dostaw. Terminowość dostaw można zwiększyć dzięki uważnemu śledzeniu zaległości.

W razie potrzeby zamówienie można anulować.

Zadania

  • Otrzymaj zamówienie. Tworzenie zamówienia, w którym określono produkty, ilość, wycenę i warunki dostawy.

  • Przydziel towary. Upewnij się, że towary są na stanie lub w produkcji.

  • Potwierdź zamówienie. Wyślij zamówienie sprzedaży do jednego lub kilku odbiorców.

  • Śledź zaległości nabywcy. Zamówienie, które zostało już potwierdzone, nadal może zostać anulowane lub dostarczone tylko w części.

  • Zmień zamówienie. Na żądanie i w porozumieniu z nabywcą utwórz nową wersję zamówienia sprzedaży.