Skip to main content

[en] Knowledge Center

Sprzedaż

Sprzedaż można zdefiniować jako proces, w ramach którego firma sprzedaje jeden lub kilka zapasów, a te zapasy są towarami lub usługami.

clip1147.jpg

Dane wyjściowe procesu sprzedaży

 • Jednorazowa sprzedaż produktu.

 • Okresowa umowa sprzedaży produktu.

Sprzedaż wymaga, aby sprzedawane towary znajdowały się w stanie magazynowym, mogły być kupowane zgodnie z potrzebami lub produkowane w razie potrzeby. Oznacza to, że proces sprzedaży wymaga bardzo dużego współdziałania logistycznego i należy go dokładnie planować.

Zadania, które obejmuje ten proces

 • Zachowywanie nabywców i monitorowanie komunikacji

  Kupujący muszą zostać zdefiniowani i być obsługiwani jako nabywcy oraz muszą mieć przypisane osoby do kontaktu, warunki, umowy oraz adresy wysyłkowe.

 • Odbieranie i przeważanie żądań nabywców

  Żądania nabywców muszą być przetwarzane i monitorowane poprzez składanie ofert.

 • Zakańczanie zamówień

  Nabywcy będą stale składać zamówienia, które muszą zostać przetworzone i zakończone.

 • Monitorowanie zamówień

  Monitoruj i zabezpieczaj zaległości sprzedaży, odbieraj i obsługuj żądania zmian, monitoruj i wysyłaj dane zaległości nabywców.

 • Wycena towarów

  Wszystkie towary muszą mieć cenę lub ceny, które należy zdefiniować i wprowadzić.

 • Raportowanie

  Etap analizy wymaga dostarczenia informacji w postaci raportów i statystyk, aby skutecznie monitorować nabywców i umowy.