Skip to main content

[en] Knowledge Center

Szczegóły szansy sprzedaży

Szczegóły szansy sprzedaży (OPPD) to alternatywny widok, w którym można wyświetlić więcej szczegółów dotyczących różnych szans sprzedaży.

OPPD_1.jpg

Górny obszar pokazuje, w którym kroku aktualnie znajduje się szansa sprzedaży. Możesz kliknąć dowolny z kroków, aby przenieść szansę sprzedaży w tył lub do przodu, w zależności od potrzeb. Po wejściu do etapu licznik zacznie odliczanie od zera i będzie liczył dni dla aktywnego etapu. Może być używany do monitorowania/raportowania.

Obszar z lewej strony nazywa się Szczegóły i zawiera wszystkie szczegółowe informacje podane podczas wprowadzania szansy sprzedaży w aplikacji Szansa sprzedaży. Można je dodawać lub modyfikować w tym miejscu.

W prawym górnym rogu znajdują się cztery opcje menu kontekstowego: Wygrane, Utracone, Wstrzymane i Zamknięte. Użyj tych opcji, aby sklasyfikować szansę sprzedaży jako wygraną, utraconą, wstrzymaną lub zamkniętą.

W obszarze z prawej strony znajdują się cztery karty:

  • Oś czasu: Na karcie Oś czasu są wyświetlane notatki i działania związane z tą szansą sprzedaży.

  • Notatki: Tutaj wyświetlane są wszystkie notatki zarejestrowane w szansie sprzedaży.

  • Działania: Są to zadania dodawane do każdej szansy sprzedaży. Te działania można podzielić na zadania, telefon, spotkanie lub e-mail.

  • Oferty: Są to oferty sprzedaży (CQU) utworzone na podstawie szansy sprzedaży.