Skip to main content

[en] Knowledge Center

Szanse sprzedaży

Szanse sprzedaży (OPP) znajdują się w menu w CRM. Możesz także wpisać OPP w polu programu i nacisnąć klawisz ENTER.

Ta aplikacja służy do rejestrowania możliwości biznesowych i monitorowania ich na różnych etapach, od potencjalnego klienta do transakcji. Te etapy są tworzone w aplikacji Etapy szansy sprzedaży.

opp.jpg

Tworzenie nowej szansy sprzedaży

 1. Kliknij znajdujący się w lewym dolnym rogu przycisk Utwórz nową szansę sprzedaży.

 2. Wprowadzanie niezbędnych informacji

  • Tytuł szansy sprzedaży: Nadaj szansie sprzedaży nazwę, możesz na przykład użyć nazwy firmy.

  • Nabywca: Jeśli firma jest istniejącym nabywcą, dodaj nazwę tutaj. Jeśli firma nie jest nabywcą, pozostaw to pole puste, dopóki nie uzyskasz informacji, które masz wprowadzić.

  • Kontakt: Dodaj kontakt firmowy w tym miejscu.

  • Przydzielona do: Pracownik odpowiedzialny za monitorowanie.

  • Wartość / NOK: Przewidywana wartość potencjalnego klienta. Wartość można skategoryzować jako jednorazowy przychód lub powtarzający się, okresowy dochód.

  • Prawdopodobieństwo: Prawdopodobieństwo pomyślnego zawarcia transakcji.

  • Data transakcji: Przewidywany czas realizacji.

  • Etap: Etap, na którym potencjalny klient się znajduje.

  • [en] Source drop-down menu: Select the source of the lead from the options listed in the drop-down menu.

 3. Po zakończeniu kliknij OK. Potencjalny klient zostanie umieszczony na tablicy szans sprzedaży na podstawie wybranego kroku.

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące szans sprzedaży znajdujących się na tablicy, użyj przycisków opcji po prawej stronie pola wyszukiwania. Te przyciski umożliwiają przejście do alternatywnych widoków – Szczegóły szans sprzedaży i Prognoza szans sprzedaży.